• 30-Yr. FHA

  5.498%

  -0.093

  30-Day Range: 5.256% - 5.751%

 • 30-Yr. VA

  5.252%

  -0.091

  30-Day Range: 4.858% - 5.555%

 • 30-Yr. USDA

  5.336%

  -0.158

  30-Day Range: 5.257% - 5.683%