• 30-Yr. FHA

  3.396%

  -0.002

  30-Day Range: 3.177% - 3.398%

 • 30-Yr. VA

  3.074%

  0.033

  30-Day Range: 2.758% - 3.074%

 • 30-Yr. USDA

  3.341%

  0.023

  30-Day Range: 3.096% - 3.341%