• 30-Yr. FHA

  6.700%

  -0.011

  30-Day Range: 6.312% - 6.711%

 • 30-Yr. VA

  6.501%

  -0.031

  30-Day Range: 5.918% - 6.536%

 • 30-Yr. USDA

  6.680%

  -0.006

  30-Day Range: 6.294% - 6.686%