• 30-Yr. FHA

  6.820%

  0.019

  30-Day Range: 6.798% - 7.330%

 • 30-Yr. VA

  6.540%

  0.070

  30-Day Range: 6.470% - 7.254%

 • 30-Yr. USDA

  6.693%

  -0.207

  30-Day Range: 6.693% - 7.377%