• 30-Yr. FHA

  6.726%

  -0.061

  30-Day Range: 6.695% - 6.915%

 • 30-Yr. VA

  6.575%

  0.019

  30-Day Range: 6.396% - 6.868%

 • 30-Yr. USDA

  6.742%

  -0.034

  30-Day Range: 6.592% - 6.930%