• 30-Yr. FHA

  6.732%

  0.071

  30-Day Range: 6.640% - 6.811%

 • 30-Yr. VA

  6.433%

  0.001

  30-Day Range: 6.269% - 6.653%

 • 30-Yr. USDA

  6.709%

  (no change)

  30-Day Range: 6.589% - 6.846%