• 30-Yr. Conforming

  3.380%

  -0.067

  30-Day Range: 3.221% - 3.841%

 • 15-Yr. Conforming

  2.798%

  -0.098

  30-Day Range: 2.665% - 3.293%

 • 30-Yr. Jumbo

  3.768%

  -0.024

  30-Day Range: 3.468% - 3.840%

 • 30-Yr. FHA

  3.509%

  -0.030

  30-Day Range: 3.415% - 4.065%

 • 30-Yr. VA

  3.128%

  -0.052

  30-Day Range: 3.003% - 3.717%

 • 30-Yr. USDA

  3.484%

  0.066

  30-Day Range: 3.275% - 3.884%