• 30-Yr. Conforming

  3.844%

  -0.032

  30-Day Range: 3.844% - 3.978%

 • 15-Yr. Conforming

  3.206%

  -0.008

  30-Day Range: 3.175% - 3.334%

 • 30-Yr. Jumbo

  3.855%

  -0.055

  30-Day Range: 3.820% - 4.191%

 • 30-Yr. FHA

  3.907%

  -0.042

  30-Day Range: 3.854% - 3.998%

 • 30-Yr. VA

  3.575%

  0.050

  30-Day Range: 3.463% - 3.575%

 • 30-Yr. USDA

  3.753%

  0.002

  30-Day Range: 3.694% - 3.850%