• 30-Yr. Conforming

  3.305%

  -0.014

  30-Day Range: 3.159% - 3.327%

 • 15-Yr. Conforming

  2.518%

  -0.006

  30-Day Range: 2.376% - 2.534%

 • 30-Yr. Jumbo

  3.256%

  -0.003

  30-Day Range: 3.088% - 3.283%

 • 30-Yr. FHA

  3.386%

  -0.010

  30-Day Range: 3.177% - 3.398%

 • 30-Yr. VA

  3.058%

  -0.016

  30-Day Range: 2.758% - 3.074%

 • 30-Yr. USDA

  3.263%

  -0.078

  30-Day Range: 3.096% - 3.341%