• 30-Yr. Conforming

  3.025%

  -0.006

  30-Day Range: 3.025% - 3.199%

 • 15-Yr. Conforming

  2.528%

  -0.013

  30-Day Range: 2.528% - 2.680%

 • 30-Yr. Jumbo

  3.330%

  0.028

  30-Day Range: 3.302% - 3.470%

 • 30-Yr. FHA

  3.102%

  -0.019

  30-Day Range: 3.102% - 3.259%

 • 30-Yr. VA

  2.777%

  0.010

  30-Day Range: 2.767% - 2.903%

 • 30-Yr. USDA

  3.030%

  0.013

  30-Day Range: 3.017% - 3.233%