• 30-Yr. Conforming

  2.808%

  0.001

  30-Day Range: 2.791% - 2.907%

 • 15-Yr. Conforming

  2.392%

  -0.007

  30-Day Range: 2.384% - 2.478%

 • 30-Yr. Jumbo

  2.973%

  -0.001

  30-Day Range: 2.930% - 3.061%

 • 30-Yr. FHA

  2.870%

  0.007

  30-Day Range: 2.840% - 3.025%

 • 30-Yr. VA

  2.428%

  -0.011

  30-Day Range: 2.421% - 2.580%

 • 30-Yr. USDA

  2.768%

  -0.036

  30-Day Range: 2.744% - 2.922%