• 30-Yr. Conforming

  6.885%

  -0.049

  30-Day Range: 6.497% - 6.934%

 • 15-Yr. Conforming

  6.344%

  0.010

  30-Day Range: 5.845% - 6.454%

 • 30-Yr. Jumbo

  7.347%

  0.173

  30-Day Range: 6.845% - 7.360%

 • 30-Yr. FHA

  6.655%

  -0.056

  30-Day Range: 6.340% - 6.750%

 • 30-Yr. VA

  6.500%

  -0.043

  30-Day Range: 5.956% - 6.577%

 • 30-Yr. USDA

  6.766%

  0.037

  30-Day Range: 6.360% - 6.786%