• 30-Yr. Conforming

  6.433%

  0.067

  30-Day Range: 6.366% - 7.151%

 • 15-Yr. Conforming

  5.588%

  -0.102

  30-Day Range: 5.588% - 6.325%

 • 30-Yr. Jumbo

  6.454%

  0.069

  30-Day Range: 6.375% - 7.078%

 • 30-Yr. FHA

  6.398%

  0.040

  30-Day Range: 6.315% - 6.920%

 • 30-Yr. VA

  6.263%

  0.119

  30-Day Range: 6.064% - 6.915%

 • 30-Yr. USDA

  6.419%

  0.089

  30-Day Range: 6.304% - 7.015%